การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์งบการเงิน

ปฏิกิริยา:  
ข้อมูลงบการเงินที่ดี ต้องมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น หรือ ให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งงบการเงินที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้
– แสดงรายการในงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้
– ไม่ปกปิดข้อเท็จจริง บิดเบือนความจริง ในสาระสำคัญ ที่ทำให้ผู้อ่าน หรือ ผู้ใช้งบ เข้าใจผิด และ เกิดความเสียหาย ต่อกิจการ และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
– สามารถเปรียบเทียบได้กับงวดเดียวกันของปีก่อน หรือ กิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจคล้ายกัน
การนำงบการเงินไปใช้ประโยชน์
งบการเงินเป็นข้อมูลที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง รวมทั้งแสดงผลการดำเนินงานของกิจการ ในปีนั้นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ นักลงทุน สามารถอ่านงบการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังสามารถนำตัวเลขจากงบการเงิน มาวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงิน Ratio Analysis ซึ่ง การวิเคราะห์งบการเงิน ratio สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน สภาพของกิจการ ได้อย่างถูกต้อง และ เปรียบเทียบกับ กิจการเดียวกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกัน หรือ ช่วงเวลาเดียวกัน กับ กิจการที่ต่างกัน เป็นต้น
นอกจากการนำตัวเลขจากงบการเงินไปใช้วิเคราะห์แล้ว สิ่งที่ผู้ลงทุน หรือ ผู้ใช้งบควรให้ความสำคัญ ก็คือ ข้อมูลรายงานของผู้สอบบัญชี และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วย เนื่องจาก นโยบายการบัญชี ที่แต่ละกิจการเลือกใช้ มีผลทำให้งบการเงินมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ได้กำหนดให้ทุกกิจการเปิดเผยนโยบายการบัญชีไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ อีกทั้ง ควรพิจารณา ข้อมูล ความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งอาจจะชี้ให้เห็นความผิดปกติของงบการเงินในกิจการได้อีกทางหนึ่ง

5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I rarely leave comments, however i did a few searching and wound up here "การวิเคราะห์งบการเงิน".

And I actually do have some questions for you if you do not mind.
Is it simply me or does it look like a few of the responses appear
like they are coming from brain dead individuals?

:-P And, if you are posting on additional online
social sites, I'd like to follow everything fresh you have to post. Could you list of all of your community sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

My page :: xerox 8560dn

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thank you for developing this website. The tales listed
here are worth reading oftens over in order to freshen us over and over again to do excellent and
beneficial things and influence or affect others to do the very same.Also visit my blog; http://onthebroomstick.blogspot.com/

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Great to listen to!

Take a look at my web site; midcenturybanks.recentpast.org

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

i need a driver hp 1005 for os home windows 7.

My web blog ... xerox phaser 8560 maintenance kit

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Wonderful post howeveг I wаs ωanting to κnоw if yοu сould write a litte more on
this topіc? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further. Bless you!

Feel free to visit my webpage sign ups

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน