การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน(Cost leadership)

ปฏิกิริยา:  
กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน(Cost leadership) เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยในการป้องกันองค์กรจาก five competitive forces:
• คู่แข่งขัน ต้นทุนต่ำ หมายถึง การมี margin สูง ทำให้สามารถแข่งขันได้ เมื่อเกิดสงครามราคา
• อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ ต้นทุนต่ำทำให้สามารถ รองรับการกดราคาจากผู้ซื้อ ได้มากกว่าคู่แข่งขัน
• อำนาจการต่อรองของ supplier ต้นทุนต่ำทำให้สามารถ รับมือกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
• คู่แข่งรายใหม่ ในตลาดที่มีผู้นำด้านต้นทุน เป็นการยากลำบากในการแข่งขันที่จะให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้
• สินค้าทดแทน ต้นทุนต่ำทำให้เกิดความได้เปรียบด้านราคา ช่วยให้สามารถต่อสู้กับสินค้าทดแทนได้ดีกว่าผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน